Z důvodu onemocnění SE RUŠÍ PŘEDSTAVENÍ v pondělí 12.10. 2020

Z důvodu onemocnění  SE RUŠÍ PŘEDSTAVENÍ v pondělí 12.10. 2020

Představení Babička, které se mělo konat v pondělí 12.10.2020, je z důvodu nemoci zrušeno.


*Vstupenky z volného prodeje vracejte v místě nákupu
* Abonomá – poměrná částka z předplatného se bude vracet pouze v Infocentru, dům Chopin, Hlavní 47, ML do 31.10.2020

SLEDUJTE AKTUALITY

facebook.com/marianskelazne.cz
facebook.com/divadlomarianskelazne
www.kisml.cz

Telefonické informace: 354 622 474, 777 338 865, 777 902 335, 777 670 319, 777 702 961
obrázek
obrázek