Předprodej vstupenek

Vstupenky jsou v prodeji vždy 1 měsíc dopředu, např. 1.10. jsou v prodeji vstupenky na říjen a listopad, 1.11. jsou v prodeji vstupenky na listopad a prosinec, atd.. Rezervace vstupenek provedená osobně je platná maximálně 14 dní. Rezervace z internetu je platná 3 dny. Po uplynutí sděleného termínu vyzvednutí budou nevyzvednuté vstupenky dány zpět do prodeje. Týden před představením je již možný pouze prodej.

Prodej vstupenek má několik pravidel:

  • slevy poskytujeme pouze držitelům průkazek ZTP, ZTPP a skupinám nad 20 účastníků
  • zaplacené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit
  • za ztracené vstupenky neposkytujeme náhradu
  • v případě zrušení akce je nutné vstupenky vrátit v místě jejich zakoupení a to do tří dnů

Další informace a možnosti týkající se nákupu vstupenek (e-vstupenky, dárkové poukázky, kreditní balíčky) najdete po kliknutí zde »

Jak se stát předprodejní kanceláří

Jako předprodejní kancelář máte nárok na provizi 10% z prodaných vstupenek při platbě v hotovosti a 12% při platbě kartou. V případě prodeje akcí cizích organizací máte nárok na provizi 3% z prodaných vstupenek. Prodej probíhá přes internetové rozhraní za pomoci přiděleného loginu a hesla. K tomu, abyste se stali naší předprodejní kanceláří tedy potřebujete pouze internetové připojení.

V případě zájmu o provizní prodej vstupenek kontaktujte vedoucí infocentra, tel. 777 702 961, email: tinterova@kisml.cz. Prodejní web si lze prohlédnout až po sepsání smlouvy a přidělení loginu a hesla. Vstup pro internetové prodejce: https://vstupenky.kisml.cz.

Nabídka pro průvodce

Průvodcům nabízíme provizi 10% z každé prodané vstupenky na hudební akce divadla. Spolupráce je jednoduchá a záleží na dohodě. Buď sami víte dopředu, kolik potřebujete vstupenek a přijdete si je koupit do infocentra. Zaplatíte rovnou o 10% méně. Na vstupenkách bude samozřejmě plná cena pro konečného zákazníka.

Druhou možností je převzetí vstupenek do tzv. komisního prodeje. Převezmete si vstupenky v plné ceně na základě předávacího protokolu. Před začátkem představení – nejpozději v den akce – přijdete vstupenky vyúčtovat do infocentra. Neprodané vrátíte, prodané zaplatíte, opět v ceně o 10% nižší.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte vedoucí infocentra na telefonu 777 702 961 nebo emailu tinterova@kisml.cz.