Romantické harfy

sobota, 27.4.2019, 19:30 hodin Městské divadlo Mariánské Lázně
vstupné: 240,- 220,- 180 Kč  Zakoupit vstupenku

Romantické harfy

V podání orchestru Arpa Doro (Švýcarsko) zazní klasický harfový repertoár, ale i populární skladby, muzikálové a filmové melodie.

Pořadatel: Jaroslav Niebauer
Předprodej od 1. února 2019


Nechte se okouzlit nádherným zvukem 11 harf, obohaceným o další nástroje v nejrůznějších kombinacích (flétny, housle, čelo, kontrabas, keyboard ad.).
Orchestr hraje pod vedením Hany Vihanové a Karla Vihana.

V Evropě ojedinělý švýcarský harfový orchestr
Laureát Zlaté Europei
_____________________________________________

Harfový orchestr „Arpa Doro“


Orchestr Arpa Doro vznikl v roce 1995 . Žákyně harfové třídy paní Hany Vihanové by rády hrály také populárnější skladby než pouze klasickou harfovou literaturu a prosily paní Vihanovou jestli by si mohli zahrát s jejich kamarády hrajícími na jiné nástroje.

Paní Vihanové se ta idea líbila. Její manžel Karel Vihan zaranžoval pro mladé harfenistky a jejich přátele několik skladeb.
Mladí muzikanti si dali jméno „Arpa Doro“. Paní Vihan pro ně zorganizovala malý koncert v divadélku města Sursee, kde tehdy měla větsina žákyn své známé. Sálek pro 100 posluchačů byl brzy plný a kromě toho stáli venku další posluchači, kteří do sálu již nemohli. Překvapení bylo velké a řešeni jednoduché. Koncert byl za hodinu zopakován. Tak vznikl orchestr Arpa Doro.

Připojili se další harfenistky a harfeníci a další harfy z orchestru ( 10-12harf) doplněné dalšími hudebními nástroji ( flétny, zobcová flétna, housle, čelo, kontrabas, panflétna, kornet, klarinet, kytara a baskytara. saxofon, keyboard, různé bicí nástroje a zpěv). Repertoár orchestru tvoří skladby od baroka po popularní melodie, skladby z muzikálů a skladby s filmové a popularní hudby a samozřejmě i české skladby.

Protože pro takové složení chybí notový materiál, aranžuje nadále Karel Vihan převážnou většinu skladeb. V orchestru hrají mladí hráči ( od 12 let) a i starší amatéři různých národností i hudebníci z povolaní. Momentálně je zastoupeno Švýcarsko, Česko a Slovensko, v různých koncertech i Rusko a Austrálie.

K vrcholům činnosti orchestru patřil vedle nejméně 150 koncertů i benefiční koncert pod záštitou českého velvyslanectví v Bernu ve prospěch záplavami težce postižené obce Troubky. Učast na světovém harfovém Festivalu-Kongresu v Praze a účast na otevření hudebního a kongresového domu v Luzernu (KKL).Neméně důležitá byla účast na Festivalu „Gästival Seerose“ v Luzernu a koncerty v zahraničí. Máme posluchače v Holandsku, opakovaně v Německu, v Belgii a v Česku ( Praze, Jablonci, Opavě a Marianských Lázních).

Velkého ocenění se dostalo uměleckým vedoucím - manželům Vihanovým, předáním sošky „Zlata Europea“za učasti zástupců českého velvyslanectví a obce Ebikonu (sídlo orchestru) a města Luzernu. Touto cenou vyznamenává „European Union of Arts“ významné umělecké a kulturní výkony v Evropě i jinde ve světě. Bylo to v roce 2015 ve 20. roce činnosti „Arpa Doro“.

Čtyři CD zachycují výběr skladeb (klasická, hudba z muzikálů a filmů, populární, latinsko americká) které se publiku na koncertech nejvíce líbily.

První nahrávka má název „Promenade au clair de lune“ a pak následovaly „The best of Arpa Doro“ a „Kontraste“, v roce 2016 zatím poslední nahrávka „Traummeldodien“.

Určitě se vyplatí nechat se okouzlit nádherným zvukem harf obohaceným jinými nástroji v nejrůznějších kombinacích, kromě jiného zahraje s harfami i 3,5 metrů dlouhý alpský roh.
________________________________________________________________

Vedení orchestru:

Hana Vihanová

Hana Vihanová se narodila v Praze a od svého 9. roku žije ve Švýcarsku. Na konzervatoři v Luzernu uzavřela klavír a teorii, harfu studovala dále v Paříži na „Consevatoire Europeen“ u světoznámé profesorky Lily Laskinové a u ní také studium uzavřela harfovým diplomem. Dále se vzdělávala na konzervatoři ve Winterthuru. Později studovala hudební manažerství ukončené diplomem a protože její největší radost je výuka mladých harfenistek následovaly Master Diplom v hudební pedagogice a Diplomové studium výuky dětí v předškolním věku.

Koncertovala v Rakousku, Česku, Německu, Itálii, Belgii, a ve Švýcarsku. Dále také v rozhlase v Římě, v Praze a ve Švýcarské a Rakouské televizi. Její hra byla nahrána na četných deskách a CD.
Vedla Luzernský dětský ansámbl a orchestr Arpetto s malými dětmi s 12 harfami a 10 nástroji. A později nynější Arpa Doro s mladými a dospělými hráči. Nyní se věnuje nadále koncertům, výuce harfy a klavíru a řídí orchestr Arpa Doro.

Karel Vihan

Karel Vihan se narodil v Praze a ve Švýcarsku žije již 38 let. Své hudební vzdělání započal u svého dědy, houslisty a učitele hudby Ferdinanda Charváta. Brzy však zatoužil po klavíru a tak docházel do hudební školy na Žižkově k paní prof. Haně Kubinové. Hodně pro něho znamenala výuka klavírní improvizace u prof. Jana Kosa.

Karel Vihan hraje kromě klavíru na několik dalších hudebních nástrojů. Ovšem nejraději na kontrabas, na který se učil v hudební škole v Luzernu. To mu umožnilo hrát v nejrůznejších hudebních formacích. Hrál s distantgambou v Luzernském gambovem orchestru, s kontrabasem, dvěma čely a houslemi v jedné divadelní produkci Luzernského divadla, s kontrabasem v symfonickém orchestru Kriens a v neposlední řadě v orchestru Arpa Doro. V Arpa Doro hraje na basu, harfu, klavír, keyboard, na zobcovou flétnu a whistel a v posledni době na čelo. Převážnou část skladeb hraných orchestrem Arpa Doro je jím aranžována, buď s využitím dostupného notového materiálu a nebo odposlechem skladeb. Karel Vihan je zaměstnáním zubní lékař.Infocentrum města Mariánské Lázně
Hlavní 47, Mariánské Lázně
tel.: +420 354 622 474
e-mail: infocentrum@kisml.cz

Městské divadlo
Třebízského 106, Mariánské Lázně
tel.: +420 354 622 036

Město Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Karlovarský kraj Živý kraj Czech Tourism Rádio Blaník Český rozhlas Karlovy Vary Marianskelazne.tv