PERLY SVĚTOVÉ OPERETY

středa, 20.3.2019, 19:30 hodin Městské divadlo Mariánské Lázně
vstupné: 220 Kč, 240 Kč  Zakoupit vstupenku

PERLY SVĚTOVÉ OPERETY

Operetní koncert


Náhrdelník z perel světové operety navlékne Trio Harmonie ( Petra Klimešová –klavír, Dana Jelínková – housle, Barbora Švýcarská – violoncello) a jeho sólisté –Jana Borková – soprán, Lydie Havláková - soprán, Jan Flégl – tenor.

Průvodní slovo: Alexandr Komarnický
V programu zazní nejkrásnější melodie z operet J. Strausse, F. Lehára, E. Kálmána, O. Nedbala a mnoha dalších.