PERLY SVĚTOVÉ OPERETY

středa, 18.3.2020, 19:30 hodin Městské divadlo Mariánské Lázně
vstupné: 260,- 240 CZK  Zakoupit vstupenku

PERLY SVĚTOVÉ OPERETY

Náhrdelník z perel světové operety navlékne Trio Harmonie


Petra Klimešová – klavír, Dana Jelínková – housle, Barbora Švýcarská – violoncello a sólisté –
Jana Borková –
soprán, Lydie Havláková - soprán, Jan Flégl – tenor

Průvodní slovo: Alexandr Komarnický

V programu zazní nejkrásnější melodie z operet J. Strausse, F. Lehára, E. Kálmána, O. Nedbala a mnoha dalších.