Program Chopinova festivalu

61. ročník Chopinova festivalu se nebude konat v původní podobě a termínu. Prodej vstupenek byl zastaven. Již prodané vstupenky se budou vracet v místě nákupu. Festival proběhne ve zkrácené formě 2 dnů v termínu 19.- 20.8.2020. Předprodej bude zahájen 1.6.2020.

Festival pořádá Společnost Fryderyka Chopina (z.s.) za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR.

Rezervace je platná po 3 dny. V případě zájmu o prodloužení se obraťte na obchodní oddělení: tel. 777 670 319, info@chopinfestival.cz. VYUŽIJTE MOŽNOST NÁKUPU E-VSTUPENKY nebo COOL-TICKETU.

Změna programu vyhrazena


Program tohoto festivalu připravujeme.