Tematická komentovaná prohlídka u příležitosti slavnostního otevření nového informačního značení ve městě.

Tematická komentovaná prohlídka u příležitosti slavnostního otevření nového informačního značení ve městě.

Projekt „Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí“ byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Cílem projektu bylo zkvalitnit systém informačně navigačního značení ve městě a usnadnit všem návštěvníkům orientaci a pohyb po městě. Vyřešil se dlouhodobý problém s dosluhujícími, špatně čitelnými a nepřehlednými orientačními cedulemi.

V rámci projektu byla vybudována kvalitní síť informačně orientačního značení nejen pro pěší, ale i pro motoristy. Celkem bylo umístěno 42 ks směrových sestav s navigačně orientačními tabulemi pro pěší a 100 ks navigačně směrových sestav s tabulemi pro motoristy. Byl proveden pečlivý výběr nejzajímavějších turistických cílů a nejdůležitějších místních cílů. V rámci projektu vychází také nový propagační materiál, který bude k dispozici v infocentru a dalších veřejných místech. Nový systém byl slavnostně otevřen 14. listopadu 2019 v 15 hodin před budovou Turistického informačního centra v domě Chopin na Hlavní třídě.

Po úvodním slově představitelů města proběhla procházka města s průvodcem.
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek