Průvodcovské služby

  • zajišťujeme prohlídky pro skupiny i jednotlivce, v libovolném termínu i čase
  • uspořádáme celodenní (cca. 8 hodin) či polodenní výlet (cca. 4 hodiny) nebo pouze samostatnou prohlídku města
  • návštěvu placených objektů, např. vstup do muzea, hradu či zámku, je nutno objednat zvlášť a počítat s delším trváním celkové prohlídky
  • kromě vyjmenovaných destinací je možné zařídit prohlídku i do jiných měst
  • sraz s průvodcem je na zastávce City service (CK Cup Vital) nebo je možné dohodnout jiné místo (např. hotel, či naše infocentrum)

Ceny průvodcovských služeb

typ výletu skupina od 1 do 25 osob skupina od 26 do 50 osob
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (pěšky) 1.750,- Kč / 70,- EUR / skupinu 75,- Kč / 3,- EUR / osobu
PŮLDENNÍ VÝLET 2.400,- Kč / 95,- EUR / skupinu 100,- Kč / 4,- EUR / osobu
CELODENNÍ VÝLET 4800,- Kč / 190,- EUR / skupinu 200,- Kč / 8,- EUR / osobu
PRAHA 6500,- Kč / 260,- EUR / skupinu 300,- Kč / 12,- EUR / osobu

Mariánské Lázně - prohlídka města (1,5 hodiny)

Při procházce městem se dozvíte základní informace o historii města, uvidíte nejzajímavější historické budovy, ochutnáte nejznámější prameny, projdete si kolonádu a lázeňskou promenádu a uslyšíte zpívající fontánu (fontána hraje každou lichou hodinu!). Více zajímavostí na www.marianskelazne.cz.

Kladská

Rybník a lovecký zámeček Kladská v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Od bývalého loveckého zámečku knížete Schönburg-Waldenburga uprostřed tichých smrkových lesů vede kolem romantické vodní plochy po dřevěných chodníčcích nově opravená naučná stezka národní přírodní rezervací Kladské rašeliny - Tajga s velmi pestrou flórou i faunou. Lidé si nyní mohou prohlédnout i sousední Kyselé jezero s jedním z nejkyselejších povodí v Evropě a park s hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku.

Lázně Kynžvart

Původně barokní sídlo nechal v letech 1821-36 rakouský kancléř von Metternich přestavět na empírový zámek. Stavbu projektoval stavitel italského původu Pietro Nobile. V zámku se nachází jedna z nejcennějších zámeckých knihoven v Čechách. V roce 1928 zde bylo z iniciativy kancléře Metternicha založeno muzeum, kde je možné shlédnout cenné sbírky přírodnin, mincí, historických a technických kuriozit, rukopisů, starých egyptských památek, zbraní i uměleckých předmětů. V průběhu let 1998 - 1999 proběhla rekonstrukce vnitřní prohlídkové trasy zámku. Více zajímavostí na www.kynzvart.cz.

Klášter Teplá

Klášter premonstrátů Teplá byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou, českým šlechticem. Nejstarší, dodnes dochovanou, architektonickou částí je románsko-gotický trojlodní halový kostel Zvěstování Páně. Na přelomu 17. a 18, století postavil Kryštof Dientzenhofer na místě původních gotických budov, zničených požárem, barokní prelaturu a konvent (jižní křídlo). Hospodářské budovy vznikaly postupně v 15. -19. století; knihovna a muzeum (severní křídlo) jsou novobarokní, z let 1902 - 1910. Už na počátku své existence umožnil klášter osídlení původně velmi řídce obydlené oblasti a po staletí pak byl duchovním, kulturním, vědeckým, ale také hospodářským centrem celého kraje Téměř 800 let nepřetržité historie kláštera ukončilo v roce 1950 jeho vyvlastnění komunistickou vládou, areál kláštera poté sloužil jako kasárna Československé lidové armády. Knihovna a muzeum, pod správou úřadu památkové péče, byly od roku 1958 zpřístupněny veřejnosti k prohlídkám. Od roku 1990, kdy byl klášter navrácen původnímu majiteli, řádu premonstrátů, postupné probíhá rekonstrukce celého areálu. V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám a konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Více zajímavostí na www.klastertepla.cz.

Karlovy Vary

Vyhledávané lázeňské středisko nesoucí jméno po svém zakladateli, císaři Karlu IV. Podle pověsti objevil prý císař zdejší léčivá zřídla při lovu na jelena. Voda z dvanácti teplých pramenů je dnes užívána k léčbě zažívacích chorob a poruch látkové výměny. Město kromě toho proslulo výrobou lázeňských oplatek, skla Moser, karlovarského porcelánu a Becherovky, ale také pořádáním mezinárodního filmového festivalu, na který se sem sjíždějí slavné filmové osobnosti z celého světa. Více zajímavostí na www.karlovyvary.cz.

Loket

Město se starobylým hradem ležící nad údolím řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Loketský hrad založil některý z českých králů počátkem 13. století ve strategické poloze poblíž zemských hranic. Do obecného povědomí vstoupil zejména jako místo, kde Jan Lucemburský věznil svého tříletého syna, pozdějšího císaře Karla IV. Hrad s jedinečnými románskými prvky je dnes přístupný, včetně svého hlubokého podzemí, které vypovídá o druhotném využití objektu jako věznice. Rovněž podhradní město, položené ve svažitém terénu, se může pochlubit značnou koncentrací historických památek. Velkým lákadlem je každoroční „Loketský operní festival“, který probíhá v malebném amfiteátru pod loketským hradem. Více zajímavostí na www.hradloket.cz.

Bečov nad Teplou

Hrad Bečov nad Teplou byl založen ve l3. století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem 15. století a v první polovině 16. století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Nejvýše na skále je položen gotický hrad, který byl renesanční přestavbou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami. Hradní nádvoří lemují Pluhovské domy a konírny vybudované rodem Pluhů z Rabštejna. Pod hradem stojí zámek z 18. století, který má již renesanční jádro. Romantické přestavby podle plánů architektů Zítka a Mockera se uskutečnily jen v minimálním rozsahu. Od roku 1997 prezentuje bečovský zámek jako svoji chloubu renovovaný románský relikviář svatého Maura. Více zajímavostí na www.zamek-becov.cz.

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně, nejmenší a nejpůvabnější z lázní západočeského trojúhelníku, leží v těsném sousedství s hranicemi SRN. Díky jednotné klasicistní architektuře lázeňských budov a pavilonů pramenů si Františkovy Lázně uchovaly kouzlo a atmosféru lázeňského místa z přelomu století. Bohatá ložiska vynikajících léčivých zdrojů - sirnoželezitá slatina, 21 minerálních pramenů a přírodní vývěr zřídelního plynu, dlouholeté zkušenosti odborných lázeňských lékařů, využívajících moderní léčebné metody, jsou základem pro úspěšnou lázeňskou léčbu nemocí srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí a gynekologických onemocnění včetně neplodnosti. Více zajímavostí na www.frantiskovy-lazne.cz

Cheb

Jedno z nejzápadnějších českých měst je rozloženo na březích řeky Ohře. Historické Chebsko bývalo nejprve součástí Svaté říše římské, v letech 1266-1275 ho opanoval český král Přemysl Otakar II., ale teprve od roku 1322 náleželo trvale k Českému království. Již na počátku 13. století měl Cheb vlastní městskou samosprávu, čímž se zařadil mezi nejstarší města na našem území. O jeho důležitosti svědčí fakt, že se zde konal říšský sněm i diplomatické schůzky panovníků, a že se tu dvakrát shromažďovala křižácká vojska před tažením proti husitům. V historickém povědomí však Cheb žije spíše jako místo, kde byl v roce 1634 se svými věrnými důstojníky zavražděn císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Více zajímavostí na www.hrad-cheb.cz, www.muzeumcheb.cz.

Klášter Kladruby

Nejvýznamnější památkou Kladrub, nacházejícím se nad údolím řeky Úhlavky, je bývalý benediktýnský klášter. V těsné blízkosti Kladrub protíná donedávna zapomenutou krajinu dálnice směřující k hraničnímu přechodu Rozvadov, zprovozněná v roce 1997. První zmínky o vsi Kladrubech, ležící původně v okolí dnešního hřbitova, zaznamenává již opis zakládací listiny kláštera datovaný kolem roku 1115. Po založení kláštera význam vsi, položené na obchodní stezce Praha - Norimberk, ještě vzrostl. Již po roce 1230 byly Kladruby povýšeny na městečko a získaly tržní právo. Kolem poloviny 14. století bylo osídlení přemístěno do výhodnější, současné polohy blíže ke klášteru a starší lokalita s románským kostelem postupně zanikla.Úspěšnému rozvoji klášterního městečka výrazně bránilo blízké královské město Stříbro, které v Kladrubech spatřovalo nežádoucí konkurenci. Vzestup Kladrub zpomalily také dva velké požáry v letech 1711 a 1843, při nichž vyhořela převážná část zástavby. Ačkoliv se v průběhu staletí setkáváme se všemi důležitými řemesly denní potřeby, zůstali obyvatelé Kladrub především zemědělci. Určitého významu zde též dosáhla těžba olověných a stříbrných rud. Období třicetileté války přineslo poněmčení městečka i jeho okolí. Více zajímavostí na www.klaster-kladruby.cz.

Plzeň

Největší západočeské město ležící v místech, kde se stékají řeky Úhlava, Úslava, Mže a Radbuza a stává se z nich jediná řeka tekoucí dál pod názvem Berounka. Plzeň založil kolem roku 1295 král Václav II. a českému panovníkovi zůstali Plzeňští také vždy věrni. Do kulturních dějin se město zapsalo kromě jiného tím, že zde byla v roce 1468 vydána nejstarší česká tištěná kniha (Kronika trojánská). V Plzni zemřel dramatik a autor slov české národní hymny, Josef Kajetán Tyl, narodili se tu režisér E. F. Burian a malíř, celosvětově známý autor animovaných filmů (Bratři v triku) Jiří Trnka, na zdejší reálce vyučoval spisovatel Karel Klostermann a roku 1917 tady Josef Skupa založil loutkové divadlo s oblíbenými postavami Spejbla a Hurvínka. Co se průmyslu týče, proslavila se Plzeň zejména významným strojírenským podnikem Škoda a vařením piva. Škodovka i oba zdejší pivovary vznikly v průběhu 19. století. V současnosti je Plzeň známa jako místo každoročních oslav osvobození americkou armádou nebo jako sídlo Západočeské university a lékařské fakulty University Karlovy. Milovníky historie jistě zaujme bohatý památkový fond západočeské metropole. Do výše 103 metrů sahá věž kostela sv. Bartoloměje, nejvyšší věž katedrály v Čechách, z jejíhož ochozu spatříme celou Plzeň i s okolím jako na dlaní. Gotický kostel začal být budován současně s městem, klenba pochází z let 1432-1470. Stojí uprostřed rozsáhlého náměstí, na kterém najdeme také renesanční radnici, postavenou v letech 1554-1558 italským stavitelským mistrem. Při procházce vnitřním městem, jehož pravidelná pravoúhlá síť ulic byla vytyčena již koncem 3. století, si všimneme mnoha pozoruhodných a historicky cenných měšťanských domů, ale také několika památek církevní architektury. Dřívější františkánský klášter, původně gotický a později barokně upravený, slouží dnes Diecéznímu muzeu. Státní vědecká knihovna sídlí v bývalém klášteře dominikánek, při němž do roku 1735 vyrostl kostel sv. Anny. Za poučením můžeme zajít do plzeňského Pivovarského muzea, v Plzeňské městské zbrojnici si lze prohlédnout udivující množství historických zbraní, ctitelům výtvarného umění doporučujeme navštívit Západočeskou galerii, umístěnou v bývalých masných krámech. K návštěvě zve rovněž plzeňské historické podzemí. Více informací na www.plzen.eu.