Dopravní a orientační systém (DOS)

Dopravní a orientační systém - město Mariánské Lázně

DOS je ucelený systém značek, který slouží k orientaci účastníkům silničního provozu (řidiči, chodci, atd.) a k vyhledání a snadnému dosažení vybraného cíle. Upozorňuje na komunální a komerční cíle nebo subjekty zaměřené na cestovní ruch. Úkolem je tedy rychlá a jednoduchá informace a orientace v městské uliční síti.

Nabízíme vám zahrnutí do tohoto systému (výroba, instalace směrové tabule a pronájem) tak, aby k vám vaši zákazníci vždy našli cestu.

stáhnout dokument CENÍK platný k 1.9.2017 (formát PDF; 0,1 MB)

Máte zájem o instalaci či změnu směrové tabule? Kontaktujte nás:

Jana Derdová
tel.: +420 777 328 865
e-mail: derdova@kisml.cz